Senteret sitt bannerbilde

Nyttig info før legetime

Forbered deg til timen hos fastlegen

Informasjon fra helsenorge.no:

For å få best mulig utbytte av legetimen, lønner det seg å bruke litt tid på å forberede seg. En vanlig time hos fastlegen varer gjennomsnittlig i 15 minutter.

Møt opp på legekontoret i god tid. Enkelte utredninger og prøver kan ta tid, som sukkerbelastningsprøve, EKG eller pusteprøve.

Noen ganger er det behov for spesielle medisinske forberedelser til legetimen.
Noen ganger må du: 

  • Faste for mat og-, eller drikke
  • La være å ta medisiner
  • Ta morgenurinprøve

Ta kontakt med legekontoret før timen din for å få råd dersom du er i tvil.

Bestem på forhånd hva du vil ta opp

?Mange pasienter har flere helseproblemer som de ønsker å ta opp med legen. Som regel er det lagt opp til én problemstilling per konsultasjon. Fastlegekontorene praktiserer dette forskjellig, så sjekk med legekontoret på forhånd.

Skriv ned det du vil ta opp med legen på en huskelapp. Da er det lettere for legen å vurdere om det er en sammenheng mellom problemene eller vurdere om du må få flere timer.

Selv små problemer kan gi store plager. Det er bedre å gå en gang ekstra til legen enn å engste seg over lang tid for at det skal være noe farlig.

Vær åpen med fastlegen

?Du kan være åpen og ærlig uten at du skal være redd for at informasjon kommer videre. Fastlegen og alle som jobber på legekontoret har absolutt taushetsplikt. For at han eller hun skal kunne hjelpe deg på best mulig måte er det viktig at du informerer legen godt.  Helsepersonell har taushetsplikt. Det vil si at de ikke har lov til å fortelle videre det dere snakker om.

Informer legen om medisinbruk, sykehusinnleggelser eller legevaktsbesøk

?Opplys legen om endringer i medisinbruk gjort av andre. Fastlegen får ikke automatisk melding om kontakt med legevakt, sykehusopphold, undersøkelse hos spesialist eller behandling hos klinisk psykolog.

Informer om medisiner du har tatt som ikke er på resept, for eksempel Paracet eller Ibux.

Du kan velge behandlingssted

Skal du henvises fra fastlegen til videre utredning eller behandling, har du rett til å velge hvor du skal få dette. På helsenorge.no/velg-behandlingssted kan fastlegen din og du se på ventetider, og sammen finne det rette behandlingsstedet for deg.
Fastlegen din kan sende henvisningen direkte til ønsket behandlingssted, eller gi deg henvisningen – slik at du selv kan sende den.

Bruk av tolk hos fastlegen

?Du har rett til å få informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk du forstår. Har du behov for tolk bør du gi beskjed til legekontoret i god tid. Ved øyeblikkelig hjelp-timer kan telefontolk brukes.

Dekning av reiseutgifter til fastlegen

Du kan ha rett til å få dekket reise til fastlege i din hjemkommune. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted.

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan benytte deg av rutegående transport, kan du ha rett til å få dekket dyrere transportmiddel. Dette må være dokumentert av behandler. Mangler det rutegående transporttilbud på den aktuelle strekningen, kan du ha rett på rekvisisjon til pasientreise fra ditt lokale pasientreisekontor.

Ta kontakt med ditt pasientreisekontor på ?05515 for mer informasjon om tilrettelagt transport.

Noen ganger kan det oppstå forsinkelser på legekontoret. Det kan være akutte pasienter som krever øyeblikkelig tilsyn og som fører til at andre må vente. Likevel er det viktig at du møter i rett tid.

Skulle du selv bli forsinket, er det viktig at du gir beskjed så raskt som mulig. Noen ganger må du regne med at det må settes opp ny time. For å holde ventetiden så lav som mulig avbestill timer du ikke vil benytte, så snart du vet det.

Timen må avbestilles minst 24 timer før konsultasjonen, ellers må du betale for timen.