Senteret sitt bannerbilde

Priser

Vanlig konsultasjon kr 155,-

Tillegg for spesialist i almennmedisin 49,-

Tillegg til konsultasjon:
Blodprøver kr 65,-
Materiell ved sårskift, taking av EKG, spirometir, gyn us,  etc (varierer) kr 63,- , 95,-, 134,-, eller 181 – avhengig av forbruk av materiell
Medisiner –varierer i pris etter hvilke medisiner det er.

Direkte fremmøte på laboratoriet (uten legetime) kr 111,- + evt tillegg

Tillegg for eventuelt materiell ved sårskift eller lignende.

Vi sender resepter elektronisk til apotek uten kostnad for deg. Sykmeldinger, rekvisisjon til fysioterapi og legeerklæringer krever som hovedregel legetime, men kan i spesielle tilfeller avtales på telefon – og koster da fra kr 59,- hvis du henter resepten / rekvisisjonen på kontoret og gjør opp der og da.

 Attest til skole o.l. kr 150,-

Betaling:

Vi har betalingsautomat med mulighet for betaling med bankkort. Det er også en mulighet til å få med en faktura, men da kommer det et gebyr på 55 kr i tillegg.