Vi flyttet tilbake i våre lokaler i helsehuset 28.10.19. Lokalene har blitt pusset opp, og vi har fått større lokaler (tidligere helsestasjonen).