Jørgen Brockmann er for tiden i permisjon. Han har i mellomtiden Kristen Heimdal som sin vikar. Han kommer tilbake i mars 2020.