Influensavaksinasjon:

 

I år er det store endringer i influensavaksinasjonen. Helsedirektoratet har gjort vedtak om at det er ikke er lov å vaksinere andre enn risikogruppene og helsepersonell, foreløpig fram til 1. desember. (Dette gjelder også private aktører, som apotek.)

 

Er du i risikogruppen? Kontakt legekontoret for å avtale time for vaksinasjon.

 

Risikogruppene er

  • Alle over 65 år
  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar og svært alvorlig fedme.
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell

Helsepersonell er ikke risikogruppe, men målgruppe

 

Les mer om anbefalingene her: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/