Vi ønsker velkommen til vår nye lege i spesialisering Simon Yousef Iqbal som skal være hos oss frem til septemter.