Dr. Ingeborg Hellerdal er gått ut i svangerskapspermisjon. Vikar er dr. Jonas Handeland.