Katharina Liavaag skal ut i permisjon et år. I mellomtiden vil Sigurd Vålandsmyr Holen være vikar. Han er kent for en del pasienter siden han har vært vikar ved legekontoret 1 år allerede. 

Dr. Vålandsmyr Holen vil være tilgjenglig på legekontoret tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.