Legekontoret tilbyr koronatesting ved reise til utlandet. 

Hurtigtesting med registrering i Helsenorge.no Svar foreligger innen 15-30 min. Pris 500 kr 

PCR testing med registrering i Helsenorge.no.Her kan man forvente 1-2 døgn før svar foreligger. Legekontoret tar ikke ansvar for svartiden på PCR testene.  Pris 500 kr

Om du i tilegg trenger attest koster denne 250 kr i tilegg.