På grunn av raset i Blakstadkleiva er vi uten telefon. Vi kan ikke ringe ut eller motta samtaler.  Ved behov for legehjelp,  sendt sms eller kom innom kontoret.