Cornelia Gåskjenn sluttet som fastlege her på kontoret i oktober 2017. Jørgen Harby Brockmann er legen som har overtatt etter henne. De som hadde Cornelia Gåskjenn som fastlege, har automatisk fått tildelt Jørgen Brockmann som fastlege videre. Han begynte her i februar 2018.