Gjør kloke valg kampanjen har som hensikt å redusere overbehandling og overdiagnistikk i helsevesenet.

Mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendige, men kan også være skadelige for pasientene. 

Målet er at både helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg i diagnostikk og behandling. 

Trykk på linken under for å finne råd om prøver, tester, prosedyrer og undersøkelser som ikke alltid er nødvendig og plager som ikke alltid skal behandles. 

https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/til-pasienter/