Fastlege Espen Aas er gått ut i 1 års permisjon fra 01.01.24.  Han tar spesialliseringsåret sitt på sykehuset, og er på ARA avd Bjorbekk. 

Mads Bekkedal blir vikar for Espen Aas en stund fremover.