Vi ønsker Niclas Lindestad velkommen til oss som ny lis1 lege. Han skal være her til og med august :) 

Lis-1 leger er hos oss 6 mnd. De er på legekontoret, sykehjemmet, helsestasjon og fengselet.