Alle som trenger legeerklæring til skolen må inn på time for dette. Det påløper vanlig konsultasjonstakst. 

Det er viktig å kontakte legekontoret første dagen du blir syk.